Техничка документација Спортске хале на Сребрном језеру

објављено у: Некатегоризовано

12 шема електроинсталације 1 OSNOVA PRIZEMLJA Sportska sala Veliko Gradiste-Model

2 OSNOVA SPRATA Sportska sala Veliko Gradiste-Model

3 JEDNOPOLNA SEMA IMO (1)-Model

4 JEDNOPOLNA SEMA GRO (1)-Model

5 JEDNOPOLNA SEMA RT-KANC (2)-Model

6 JEDNOPOLNA SEMA RT-TER (2)-Model

7 JEDNOPOLNA SEMA RO-KOTL (2)-Model

8 FASADA ZAPADNASportska sala Veliko Gradiste grafika 312 1 (1)-Model

9 OSNOVA TEMELJA temeljni uzemljivac (1)-Model

10 KROV GROM INSTSportska sala Veliko Gradiste grafika 312 3 (1)-Model

11 KABLOVSKI REGAL OSNOVA PRIZEMLJA CR (1)-Model

12 KABLOVSKI REGAL OSNOVA SPRATA (1)-Model

 

Dojava PGD projekat komplet potpisano

elaborat V.Gradište-potpisan

Komplet Elaborat-potpisan

Komplet arhitektura

kOMPLET VKH

PGD masinski

Архитектонски и грађевински предмер

Елаборат ППЗ

Конструкција – предмер

Предмер и предрачун – електро -инсталације

Предмер и предрачун – машински

Инсталација аутоматске дојаве пожара

Рекапитулација свих радова

Водовод и канализација – предмер

Комплетан пројекат конструкције

PREDMER I PREDRAČUN.docx

PREDMER I PREDRAČUN.pdf