Оглас о јавном надметању за издавање у закуп простора за постављање точилица за пиво и расхладних уређаја за алкохолна и безалкохолна пића у градском парку за манифестацију „Пасуљијада“

Оглас о јавном надметању