U glavnoj ulici nalazi se zavičajni muzej – legat braće Pavla i Đorđa Đorđevića. Reč je o veoma vrednoj, pa i u mnogo čemu jedinstvenoj, zbirci sa preko 1.500 eksponata koji slikovito pričaju o životu na ovim prostorima. Tu su i veoma dobro očuvani nalazi iz vremena kamenog doba, kamene i koštane alatke, keltske i rimske fibule, raritetni novčić Pinkum, rimske ikone, figurine, rimske staklene posude i nadasve bogata zbirka rimskog novca. Tu su i brojni nalazi iz vremena vladavine Turaka u našem kraju.
Posebno vredna je i malobrojna zbirka slika, ikona i upotrebnih predmeta srpskog građanskog društva sa kraja prošlog veka.
Pavle, stariji brat Đorđa, kao naš konzularni predstavnik u Berlinu 1937-41. godine, sačuvao je i veoma vrednu arhivsku građu.