Dobrodošli na veb prezentaciju
Turističke organizacije
opštine Veliko Gradište

Anketa za pripremu budžeta za 2021. godinu

Poštovani,

Molimo Vas da u cilju što boljeg planiranja budžeta za 2021. godinu popunite anketu:

ANKETA

12. Internacionalni festival turističkog i ekološkog filma
31. avgust – 5. septembar 2020. Veliko Gradište